Nyomtatás

Röviden a LEADER programról

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. intézkedéscsoportját képező LEADER-program keretében területileg összefüggő vidéki településcsoportok juthatnak támogatáshoz a saját maguk által kidolgozott helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósítására. Ennek érdekében a Hatvani Kistérség települései közösen alakítottak vidékfejlesztő közösséget „zAGYvaság” akciócsoport néven. Ennek tagja csak tízezer alatti lélekszámú település lehetett – így Hatvan nem részese a kezdeményezésnek. A 12 településhez Tura városának képviselő testülete, civil szervezetei és vállalkozói is csatlakoztak – egy reménybeli közös fejlesztő program, a LEADER elnyeréséért.
Nyomtatás

Vidékfejlesztés - Esélyegyenlőség - Roma Közösségek

Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER

A LEADER Program egyik alapja a helyi közösség tagjai által közösen készített helyi fejlesztési stratégia. A Program ezzel lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a helyben élők legapróbb ötleteit is felkarolják és beépítsék a tervekbe, így téve később támogathatóvá a vidéken élők saját kezdeményezéseit. Ezáltal széles társadalmi bázissal és haszonnal rendelkező, új munkalehetőségeket és magasabb életszínvonalat teremtő, a helyi lakosság igényeit és céljait messzemenőkig figyelembe vevő fejlesztések valósulhatnak meg.
Nyomtatás

Új élet kezdődik

Az ÚMVP Irányító Hatóság által elismert helyi közösségek tagjain kívül a vidékfejlesztés új útjai iránt érdeklődők is örömmel forgathatják az FVM VKSZI kedvcsináló dokumentumát, mely tömören mutatja be a LEADER Programban rejlő lehetőségeket.
Mi a LEADER Program?
Mire alkalmas?
Hogyan működik?
Nyomtatás

Fiatal Gazda Klubok vidéken

Az AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége házhoz viszi az információkat
Az AGRYA a tavalyi évhez hasonlóan idén is folytatja a fiatal gazdák információhoz juttatását célzó programsorozatát. Ezúttal január 15. és február 15. között tizenkét helyszínen találkozhatnak az érdeklődők a szakértő előadókkal, ide értve az FVM Vidékfejlesztési Intézet regionális koordinátorait, illetve a HVI-vezetőket is.
Nyomtatás

Tervek a jövőre

Indul a helyi közösségek stratégiaalkotó munkája
A közel száz helyi közösség közül 63 számára január 21. volt a startpisztoly eldördülésének napja, 23 közösség a napokban kezdi meg a tervezést, hét közösség pedig IH döntésre vár. Győrújbaráton ennek apropóján gyűltek össze az érintett HVI-vezetők és a tervezést koordináló csoportok képviselői az FVM Vidékfejlesztési Intézet hívására.
Nyomtatás

Falu- és tanyagondnoki szolgálat az ÚMVP rendszerében

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet margójára
A falugondnoki szolgálat az 1990-es évek elejéig visszatekintő szolgáltatás. 2002-ig minden 600 fő lélekszámú település indíthatott falugondnoki szolgálatot, vagy pedig olyan 2000 fő lélekszám alatti települések, ahol legalább 70 fő külterületi lakos élt. A 2003. évi szociális törvény módosítása a tanyás településekre is kiterjesztette a szolgálatot, azaz tanyagondnokságot indíthat a 2000 fő fölötti település is, ha legalább 70 fő a külterületen élők száma. Egy tanyagondnok mintegy 400 főt képes ellátni.