Nyomtatás

Új élet kezdődik

- .

Az ÚMVP Irányító Hatóság által elismert helyi közösségek tagjain kívül a vidékfejlesztés új útjai iránt érdeklődők is örömmel forgathatják az FVM VKSZI kedvcsináló dokumentumát, mely tömören mutatja be a LEADER Programban rejlő lehetőségeket.
Mi a LEADER Program?
Mire alkalmas?
Hogyan működik? MI a Leader program?
Leader [líder] (angol) = 1. vezető 2. elöl lévő, utat mutató 3. kezdeményező, irányító LEADER (francia; Liaison Entre Actions pour le Development de l?Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért
Mi sem természetesebb, hogy saját ügyeiben mindenki szeret maga dönteni.
De belegondolt-e már, hol húzódik saját ügyeinek határa? Foglalkoztatja-e,
hogy Ön is részt vállaljon a mindennapi életét befolyásoló, közvetlen környezetét
alakító elképzelések kialakításában? Érdekli-e Önt településének, térségének
jövője?
Ha igen, most itt a lehetőség: az Európai Unió által mintegy 70 milliárd forinttal támogatott új LEADER program!
Ha benne van, barátaival, szomszédaival és más falu-, vagy kisvárosbeliekkel közösségbe tömörülve kitalálhatják, a településen élőkkel megvitathatják, majd közösen eldönthetik: milyen legyen a hely, ahol élnek! Önök határozhatják meg, mire van szükség ahhoz, hogy gyermekeik számára is valódi otthont jelentsen, biztonságos megélhetést nyújtson lakóhelyük!
Településének önkormányzata, az Ön érdeklődési körében tevékenykedő civil szervezet, de saját ? már működő, vagy még csak a fejében létező ? vállalkozása is forráshoz juthat, ha a helyi közösség által elfogadott fejlesztési tervvel összehangolja saját fejlesztési elképzeléseit! Így áll össze a LEADER program helyben: mindenki hozzáteszi a részét, melyből egész válik.
Higgye el: térségük fejlesztése az Önhöz hasonló, tudatos és tevékeny polgárok
kezében van!
LEADER PROGRAM
LEGYEN BENNE!


MIRE alkalmas?
A vidéki életkörülmények javítására és a megélhetési lehetőségek bővítésére!
Ha a négy hónapig tartó tervezési szakaszban olyan megalapozott, átfogó fejlesztési
stratégiát sikerül alkotniuk, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága beválassza csoportjukat az előreláthatólag hetven LEADER-közösség közé, elképzeléseik összessége 2013-ig a térség fejlesztésének zsinórmértékévé válhat.
Közösségük fejlesztési terve akkor lehet sikeres, ha a térség sajátos adottságaira épít, azokat fejleszti és bővíti, hozzájárul a térség gazdasági aktivitásának növeléséhez, minél konkrétabb és sokoldalúbb, a közösség egészének támogatását élvezi.
Merre indulhatnak, mi köré összpontosíthatják tervüket?
Sok kicsi sokra megy: helyi gazdaságfejlesztés mikro- és kisvállalkozások
támogatásán keresztül.
Egyedül nem megy: közösségépítés, képesség- és készségfejlesztés, oktatások
és képzések.
Rész az egészben: térségen belüli és azon túlmutató gazdasági, kulturális
együttműködési hálók kialakítása.
Több lábon állunk: a mezőgazdasági termelés mellett ? vagy helyett ? más
tevékenységek megindítása.
Kitaláljuk magunkat: sok egyedi, egymással összefüggő és egymást kiegészítő
projekt megvalósítása.
Környezetünk mi vagyunk: a táj hagyományos természeti és kulturális értékeinek
felkutatása, bemutatása.
Versenyképes vidék: a helyi termékek és szolgáltatások kiváló minőségének
biztosítása, piacra juttatásuk segítése.
Az önök elképzeléseinek helye?
LEADER PROGRAM
GONDOLKODJANAK SZABADON!



HOGYAN működik?

Röviden: KÖZREMŰKÖDÉS + EGYÜTTMŰKÖDÉS = MŰKÖDÉS
Országszerte mintegy 100 közösség alakult, az összes LEADER részvételre jogosult település részvételével. Az Ön lakóhelye szerinti közösségről, amelynek munkájába szabadon bekapcsolódhat, az Önhöz legközelebbi Helyi Vidékfejlesztési Irodában, vagy a www.hvi.hu honlapon tájékozódhat!
A helyi közösség 2008. januárjától, egy minden érintett ? tehát az érintett települések
minden egyes lakója ? számára nyitott folyamat során megalkotja a térség fejlesztési stratégiáját. Ha ez egy lesz az Irányító Hatóság által kiválasztott tervek közül, nyert ügyük van, hiszen térségük 2013-ig akár több milliárd forint helyben elosztandó támogatásra válik jogosulttá! Siker esetén az
első pályázatokat már idén nyáron kiírhatják a közösségek és rövidesen akár Ön is megtapasztalhatja, mennyivel járul hozzá a LEADER program a közösségi célokhoz illeszkedő egyéni tervei valóra váltásához. Döntsék el együtt, merre vezessen a jövő útja! A tervezői csoport várja mindenki hasznos ötleteit és javaslatait, illetve számít Önre, ha bármilyen irányú (gazdasági, jogi, kulturális, tervezési) szakértelmével hozzá tudja segíteni térségét egy versenyképesebb tervhez ? egy valódi boldogulást ígérő jövőhöz.
Kapcsolódjon be Ön is: vegyen részt a közös munkában, kövesse lépésről-lépésre a terv kialakulását és segítse megvalósulását. Érdeklődjön a Helyi Vidékfejlesztési Irodában a legközelebbi közösségi tervezési tájékoztató, fórum vagy nyílt ülés helyszínéről és időpontjáról!

MEGTERVEZZÜK ÉS MEGVALÓSÍTJUK EGYÜTT!