HFS tervezés 2014 - 2020

Nyomtatás

Helyi Fejlesztési Stratégia 2014 - 2020

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2016. június 10-ére összehívott Közgyűlésén a tagok jóváhagyása mellett elfogadta a 2014-2020-as időszakban a működési területére vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiáját.
 
A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 2022. május 10-ére összehívott Közgyűlésén a tagok jóváhagyása mellett elfogadta a 2014-2020-as időszakban a működési területére vonatkozó módosított, végleges Helyi Fejlesztési Stratégiáját.
 

A módosított, végeleges stratégia  elérhető a weboldalunkon, kérjük Önöket, hogy tekintsék át a dokumentumban foglaltakat.

HFS 2014-2020

Nyomtatás

A műhelynapok és a projekt adatlapok rövid, tömör összefoglalása

A műhelynapok és a projekt adatlapok rövid, tömör összefoglalása

1.A HFS elkészítését megalapozó megtartott képzések száma, címe, témaköre

Négy alkalommal tartottunk HFS előkészítését megalapozó képzést, melyeket műhelynapként hirdettünk meg, Petőfibányán, Ecséden, Boldogon és Hatvanban, melyek a 2014-2020-as időszakot megalapozó tervezési kérdések témaköreit foglalta magában.

 

2. A HFS elkészítését segítő képzéseken résztvevők száma partnerségi szektor szerint (önkormányzati, civil-, vállalkozói szféra) település szerint

Esemény Időpont Megjelentek száma civil vállalkozó önkor-mányzat Település

HFS tervezési műhelynap

2016.01.13. 15:00 10 5 4 1 Heréd, Hort, Nagykökényes, Csány, Petőfibánya, Apc
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 15:00 13 6 3 4 Csány, Hort, Petőfibánya, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.25. 15:00 7 6 1   Ecséd, Hort, Csány, Boldog

HFS tervezési műhelynap

2016.01.28. 15:00 13 3 1 9 Boldog, Zagyvaszántó, Lőrinci Apc
Összesen   43 18 9 16  

A HFS elkészítését segítő képzéseken résztvevők száma településenként, partnerségi szektor szerint

 Település Civil Vállalkozás Önkormányzat Összesen
Apc 0 1 0 1
Boldog 1 0 11 12
Csány 0 1 0 1
Ecséd 3 1 0 4
Hatvan 2 0 0 2
Heréd 0 1 0 1
Hort 1 0 0 1
Lőrinci 4 0 0 4
Petőfibánya 1 3 7 11
Zagyvaszántó 5 1 0 6
Összesen 17 8 18 43

3. HFS alátámasztását szolgáló elkészült tanulmányok (elemzések, adatgyűjtések) címe, témaköre

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a korábbi és a mostani tervezési időszakban sem készített és készíttetett önálló tanulmányokat.

Magyarország Kormányának VP-19.1-15. sz. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatás c. felhívásával viszont az volt a célja, hogy az előzetes LEADER Helyi Akciócsoport elismeréssel rendelkező szervezetek elkészítsék a HACS területének Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 

Az ehhez rendelkezésre bocsátott segítség a TeIR szakrendszer főoldalán a Nyilvános Alkalmazások között található „HFS terezését támogató alkalmazás” hivatkozás használata volt. Az alkalmazás segítségével lehetőség nyílt a HFS-t összeállító csoportnak, hogy összegezze a területi lehatározás mentén a Zagyvaság LEADER HACS térszerkezeti-, környezeti adottságait, kulturális erőforrásait, a táradalom állapotát, a gazdaság helyzetét s így a megfelelő mutatószámok segítségével következtetéséket és megállapításokat tegyen a HACS által lefedett terület jellemzőire.

A Zagyvaság LEADER HACS településeinek Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében el kellett készíteniük Helyi Esélyegyenlőségi Programjukat (HEP), melyek megismerése szintén segítséget nyújtott a LEADER HACS tervező csoportjának abban, hogy reális képet kapjon a települések állapotáról e témában. A HEP-ek segítségével segítséget kaphatunk arra, hogy a HFS-ben is bemutatásra kerüljenek azokat a törekéveseket és megoldások, válaszok melyek célja a vidéki szegénység, a hátrányos megkülönböztetés és kirekesztettség oldása.

A HFS elkészítésénél számos segítséget kaptunk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától, és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hatvani Irodájától az ott megjelenő statisztikák, kimutatások, adatok rendelkezésre bocsátásával.

„A területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. törvény. 13. § (2) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottak alapján készült el korábban a „Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)”c. dokumentum.  A program átfogó és specifikus céljainak megismerése szintén nagy segítséget jelentett a tervezési munka során.

Magyarország Kormányának 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján elindult a Bejárható Magyarország Program (továbbiakban: BMP), mely az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai kezdeményezés. A Program a természetjárás legtágabb körű értelmezésével határozza meg a szabadban megvalósítható, a környezetvédelmet, és honismeretet előtérbe helyező tevékenységeket, és fontosnak tartja - az ezekhez szükséges feltételek javítása mellett - a programnak az oktatásba- és továbbképzésekbe, valamint a turizmus- és gazdaságfejlesztési koncepciókba történő integrálását is. A Bejárható Magyarország Programnak, mint egységes módszertannal rendelkező, integrált aktív– és kulturális turizmust ösztönző program is nagy segítséget nyújtott a tervezés során a tervező csoportnak.

A HFS elkészítése során azonban a fenti tanulmányok és dokumentumokon kívül a Zagyvaság LEADER HACS munkaszervezetének dolgozói több alkalommal folytattak egyeztetést a területen működő önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások képviselőinek bevonásával, ahol a HACS tagjai, vagy a HACS területén működő szervezetek képviselői projektötleteiket, kívánságaikat elmondhatták és megfogalmazhatták. Ötleteket és javaslataikat ezen alkalmakkor ismertethették meg egymással és a HACS munkaszervezetének munkatársaival, akik igyekeztek a HFS-ben megjeleníteni az elhangzó ötletet. A beszélgetéseken kívül a projekt adatlapokat is személyes megbeszéléseken készítették el partnereink, melyek minden területről segítséget nyújtottak a HFS elkészítésében.

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a fent említett programokat és dokumentumokat szem előtt tartva, valamint a Zagyvaság VKE tervezői csoportjának több alkalommal történő egyeztetetése után alkotta meg „A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020” c. dokumentumát, dolgozta ki a térségben fazonosított problémákra adott válaszát és intézkedéseit.

4. A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elkészítéséig folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a HACS munkaszervezetének irodájában (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.), valamint a
tervezési időszak első mérföldkövéhez való eljutásig műhelynapokat (fórumoka)t szerveztünk a térségben, melyen civil szervezetek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselői és vállalkozók vettek részt.  A korábbi évek során tapasztaltakhoz képest az érdeklődők száma sajnos alacsonyabb volt. Tapasztalatunk szerint a személyes megbeszélés kedveltebb módszer az írásos felmérésnél, így a tervezői csoport tagjai előre egyeztetett időpontokban keresték fel a potenciális partnereket (települések polgármesterei, nemzetiségi önkormányzatok képviselői, civil szervezetek képviselői, gazdasági szféra szereplői). A projekt adatlapok kitöltésekor a partnereinkkel személyes megbeszélést szervezve végeztük munkánkat. Valamennyi megszólított partner véleményét, elképzelését valamint 2016. február 10-ig beérkezett projektötlet adatlap tapasztalatait a tervezői csoport feldolgozta és beépítette a cselekvési tervbe. (Megjegyzés: Munkánk során örömünkre szolgált, hogy a helyzetértékelés alapján a tervezői csoport előzetes elképzelései szinte egybe estek a partnerek igényeivel.) Tervezői csoport ülést: 6 alkalommal, Tervezői műhelynapot (Fórumot): 7 alkalommal, Projektgyűjtő megbeszélést: 8 alkalommal tartottunk. A megtartott konzultációk, fórumok témakörei általában általánosnak tekinthetőek, de minden alkalommal felvetődtek speciális kérdések is, többnyire gazdasági, társadalmi, környezeti témakörben.

5.A HFS elkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma település és partnerségi szektor szerint (önkormányzat, civil-, vállalkozói szféra szerint)

 

A HFS előkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma partnerségi szektorok szerint település megnevezéssel

Esemény Időpont Megje-lentek száma civil vállal-kozó önkor-mányzat Település
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.08.27. 3 3     Nagykökényes, Zagyvaszántó, Lőrinci
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.08. 5 1 4   Boldog, Lőrinci, Zagyvaszántó
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.17. 3 3     Ecséd, Zagyvaszántó, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.19. 4 2 2   Lőrinci, Zagyvaszántó
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2015.09.30. 3 2 1   Boldog, Nagykökényes, Zagyvaszántó
HFS tervezői csoportülés 2015. 12. 10 7 4 2 1 Rózsaszentmárton, Petőfibánya, Boldog, Lőrinci

HFS tervezői csoportülés

2016.01.12. 15:00 10 5 4 1 Csány, Boldog, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.13. 15:00 10 5 4 1 Heréd, Hort, Nagykökényes, Csány, Petőfibánya, Apc

HFS tervezői csoportülés

2016.01.19. 15:00 7 3 4   Boldog, Nagykökényes, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 10:00 9 5 2 2 Boldog, Nagykökényes, Kazár, Petőfibánya
HFS tervezési műhelynap 2016.01.20. 15:00 13 4 3 6 Csány, Hort, Petőfibánya, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.25. 15:00 7 6 1   Ecséd, Hort, Csány, Boldog

HFS tervezői csoportülés

2016.01.26. 15:00 9 5 4   Rózsaszentmárton, Kazár, Lőrinci, Boldog, Zagyvaszántó

HFS tervezési műhelynap

2016.01.28. 15:00 13 3 1 9 Boldog, Zagyvaszántó, Lőrinci Apc
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.01.28. 4 3 1   Ecséd, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.01.29. 3 2 1   Heréd, Nagykökényes
HFS tervezői csoportülés 2016. 02. 02. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
HFS tervezési műhelynap / Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.02.04. 8 2 2 4 Hort, Ecséd, Nagykökényes, Petőfibánya
HFS tervező csoportülés 2016. 02. 05. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
HFS tervező csoportülés 2016. 02. 10. 15:00 7 4 2 1 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes
Projekt adatlap személyes megbeszélése 2016.02.10. 3 3     Petőfibánya
Közgyűlés 2016. február 11. 40 15 17 8 Petőfibánya, Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton, Boldog, Nagykökényes, Heréd, Csány, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Ecséd, Apc
Összesen   182 88 59 35  

A HFS előkészítését segítő konzultációkon, fórumokon résztvevők száma partnerségi szektorok szerint településenkénti bontásban

Nyomtatás

Helyi fejlesztési Stratégia ütemterv

Tevékenység Kommunikációs eszköz Időpont
Pályázati Felhívás megjelenése email, honlap, személyes konzultáció 2015. november 10.
Tervezői ülések és műhelymunkák email, honlap, személyes konzultáció 2015. november - 2016. február
Pályázat és Támogatási Kérelem benyújtása LEADER Egyesületek részéről személyes 2015. december 10. –
HFS tervezet elkészítése személyes

2015. december - 2016. február

HFS tervezet nyilvánossá tétele honlap, e-mail 2015. decembertől folyamatosan
HFS elfogadása taggyűlés 2016. február

1. MÉRFÖLDKŐ

HFS tervezet benyújtása

  2016. február
HFS tervezet átdolgozása, értékelése e-mail, honlap, személyes 2016. februártól folyamatosan
Átdolgozás után véglegesített HFS Közgyűlés általi elfogadott

strukturális változás esetén taggyűlés

operatív módosítás esetén elnökség

2016. február - április

2. MÉRFÖLDKŐ

Végleges HFS benyújtása

  2016. április
Eseménynaptár létrehozása honlap 2016. március
HFS IH jóváhagyása   2016. április
Együttműködési Megállapodás - HACS működés megkezdése e-mail, honlap, személyes 2016. június
HFS alapján pályázatok kiírása e-mail, honlap, személyes 2016. június
HFS pályáztatási időszakok e-mail, honlap, személyes 2016. júniustól fél évente (forráskimerülésig)  
HFS bírálati időszakok e-mail, honlap 2016. III. negyedév
HFS megvalósítása projekt jelleggel e-mail, honlap, személyes 2016. IV. negyedév
HFS eredmény kommunikáció e-mail, honlap, személyes, kiadvány 2016. IV. negyedévtől
HFS felülvizsgálat e-mail, honlap, személyes

2017. I. negyedév

2018. IV. negyedév

HFS forrásfelhasználás e-mail, honlap, személyes, kiadvány 2020. IV. negyedév
Nyomtatás

HFS tervezési dokumentumok

Nyomtatás

HFS projektgyűjtés

A 2014- 2020-as időszakban a Zagyvaszás Vidékfejlesztési Egyesület várja a helyi akciócsoport területéről azokat az elképzeléseket, melyek alapját jelentik majd az elkövetkezendő időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának.
A korábbi évekhez hasonlóan, hogy a helyi közösség területén a kedvezményezettek elképzeléseiket meg tudják valósítani, gyűjtjük a projektjavaslatokat, melynek megkönnyítéséhez a mellékelt projektgyűjtő adatlapon várjuk folyamatosan a projektötleteket. A projektjavaslatokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre szíveskedjenek megküldeni.
Ahhoz, hogy a helyi fejlesztési stratégiánk alapján majd pályázatát meg tudja valósítani, reális és költséghatékony ötleteket várunk.
A pályázatok részletes szabályairól egyelőre még nem tudunk tájékoztatást adni, majd erről a jogszabályok megjelenése után feltétlenül tájékoztatjuk Önöket. A Zagyvaszás Vidékfejlesztési Egyesület a beérkezett projektötletek alapján állítja majd föl a helyi fejlesztési stratégiájában azokat a prioritásokat, melyekre 2014-2020 között pályázatot lehet majd benyújtani.

A projektjavaslatok formanyomtatványa letölthető itt!

Nyomtatás

Meghívó műhelynapokra

A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Önt is várja Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítéséhez kapcsolódó tervezési műhelynapokra

Műhelynapok helyszínei és időpontjai:

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. 2015.11.25. 15:00
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. 2015.11.27. 15:00
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. 2016.01.13. 15:00
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3. 2016.01.20. 10:00
3023 Petőfibánya, Bánya út 3. 2016.01.20. 15:00
3013 Ecséd, Kossuth út 132. 2016.01.25. 15:00
3016 Boldog, Kossuth u. 8. 2016.01.28. 15:00Program:

1.)    Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program (VP) LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia
        tervezés folyamatáról és határidejéről.
2.)    Helyi fejlesztési elképzelések, javaslatok megbeszélése és projektötletek gyűjtése

A HFS tervezéséhez várjuk aktív részvételét, véleményét az eddig elért eredmények ismeretében javaslatokat az elkövetkezendő pályázati időszakban kiírásra kerülő LEADER terv intézkedéseinek elkészítéséhez. Ehhez kérjük és várjuk az Ön építő jellegű javaslatát a mellékelt projektgyűjtő adatlap kitöltésével.

 

Melléklet: Projektgyűjtő adatlap

 

Nyomtatás

Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

2015. november 10-én megjelent a „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című pályázati felhívás. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a LEADER Helyi Akciócsoportoknak a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésében.

 

Benyújtás kezdete: 2015. december 10.

A felhívás az alábbi linken érhető el: http://www.palyazat.gov.hu/node/56679

 

Kedvezményezettek köre:

  • Előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok

 

A támogatható tevékenységek köre:

A Felhívás keretében a HFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.

  • Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára;
  • HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése;
  • Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása;
  • Adminisztrációs és Igazgatási tevékenység

 

Az igényelhető támogatás összege, LEADER HACS-onként, megtalálható a pályázati felhívás 1. mellékletében.

 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.