Nyomtatás

Tervek a jövőre

Indul a helyi közösségek stratégiaalkotó munkája
A közel száz helyi közösség közül 63 számára január 21. volt a startpisztoly eldördülésének napja, 23 közösség a napokban kezdi meg a tervezést, hét közösség pedig IH döntésre vár. Győrújbaráton ennek apropóján gyűltek össze az érintett HVI-vezetők és a tervezést koordináló csoportok képviselői az FVM Vidékfejlesztési Intézet hívására.
Nyomtatás

Falu- és tanyagondnoki szolgálat az ÚMVP rendszerében

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet margójára
A falugondnoki szolgálat az 1990-es évek elejéig visszatekintő szolgáltatás. 2002-ig minden 600 fő lélekszámú település indíthatott falugondnoki szolgálatot, vagy pedig olyan 2000 fő lélekszám alatti települések, ahol legalább 70 fő külterületi lakos élt. A 2003. évi szociális törvény módosítása a tanyás településekre is kiterjesztette a szolgálatot, azaz tanyagondnokságot indíthat a 2000 fő fölötti település is, ha legalább 70 fő a külterületen élők száma. Egy tanyagondnok mintegy 400 főt képes ellátni.