Nyomtatás

Vasárnapi Húsvétolás Nagykökényesen

2019. április 21-én 14.00-tól A Kökényesi Hagyományőrző Egyesület szervezésében szeretettel várják a kicsiket és nagyokat egy kis vasárnapi húsvétolásra.

Idén az Alkotóházban (Nagykökényes Könyvtári, Információs és Közösségi hely) kerül megrendezésre.  Lesz tojásvadászat, kézműves foglalkozás, játékok és természetesen a húsvéti tréfás szavalóverseny.

A húsvéti tréfás szavalóverseny szabálya: Minimum 4 soros versike, ami az alábbi szavakat tartalmazza korosztályonként:

óvodások: nincs megkötés
alsósok: taxi, fakanál, ibolya
felsősök: leves, iPhone, csúszik
középiskolások, felnőttek: bodobács, bugyelláris, csuklik

Aki nem bízza a véletlenre, otthon is megírhatja, de természetesen a helyszínen is lesz lehetőség rímeket faragni!

Nyomtatás

Megjelentek a Magyar Falu Program első pályázatai

2019. február 27-én megjelentek az első felhívások a Magyar Falu Programban. 2019-ben 75 milliárd forint támogatás lesz elérhető az ötezer fősnél kisebb népességű települések számára. A közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség színvonalának emelését 18 támogatott célterület foglalja magába: 16-nak az önkormányzatok, kettőnek pedig az egyházak a kedvezményezettjei.

 

Nyomtatás

Egészséges munkahely, fiatal munkavállalók konferencia

 

emegy fejléc

 

Meghívó

 Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és mun-

katársait az Egészséges munkahely, fiatal munkavállalók konferenciára.

 

A konferencia társszervezői:
Magyar Ergonómiai Társaság
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
Horti Praxisközösség
Lőrinci Praxisközösség

A konferencia programja:

Kapás Zsolt, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, elnök:
- Egészséges munkahely

Dr. Szabó Gyula, Magyar Ergonómiai Társaság, elnök:
- Kockázatértékelés fiatalosan

Kerek Judit, Hort Praxisközösség, népegészségügyi koordinátor:
- Vállalkozások és Horti praxisközösségi program

Gábor Edina, Lőrinci Praxisközösség, egészségpszichológus:
- A fiatal munkavállalók lehetőségei a Lőrinci Praxisközösségi programban

 

Helyszín: Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület,
Hatvan, Balassi Bálint utca 3.

Időpont: 2019. február 21. 10.00-13.00 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
A konferencia a NEA támogatásával jött létre.

 

emegy lábléc

Nyomtatás

Elindult a „Vidéki élet, fiatalok vidéken” program

A fiatalok szerepvállalása az agráriumban nélkülözhetetlen az ágazat jövője tekintetében, éppen ezért fontos, hogy a gazdák munkájának és a vidéki életformának a bemutatása, népszerűsítése kellő hangsúlyt kapjon – mondta Viski József, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége budapesti rendezvényén.

Nyomtatás

Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítéséről

A Vidékfejlesztési Program beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatójához kapcsolódóan ezúton is felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét a kifizetési igénylés alapos és valósághű elkészítésének fontosságára.

A kifizetési igénylésben támogatás csak olyan kiadásokra igényelhető, amelyek ténylegesen megvalósultak, és a hozzájuk kapcsolódó költségek igazoltan felmerültek, azaz valós költségek. A kifizetési igénylésnek és az ahhoz csatoltan benyújtott számláknak, kapcsolódó számlarészletezőknek, az építési/felmérési naplónak, a szállítóleveleknek, a tevékenység megvalósulását, illetve a költség felmerülését alátámasztó további dokumentumoknak egymással is megfeleltethetően, a valóságnak megfelelő adatokat kell tartalmazniuk és a megvalósult tevékenységre, kiadási tételre, költségtételre kell vonatkozniuk.

A kedvezményezettnek a kifizetési igénylésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel, valamint a támogatás a támogatói okirat szerint vállalt, mérföldkövekhez rendelt ütemezésnek megfelelően került felhasználásra.

Ezzel összefüggésben az igénylés benyújtását megelőzően meg kell győződni arról, hogy a támogatói okirattal jóváhagyott projekt műszaki, szakmai tartalmában, költségvetésében, ütemezésében, vagy a projekthez kapcsolódó más adatokban időközben bekövetkezett változások az Irányító Hatóság felé a Magyar Államkincstáron (a továbbiakban: Kincstár) keresztül szabályszerűen bejelentésre kerülnek/kerültek.

Például, építés esetén

  • a kifizetési igénylés keretében jelzésre kerül (csatolásra kerül a Módosított tételek indoklása, NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL, új vagy módosított árajánlatos tétel esetén 3 új árajánlat), ha az igénylésben elszámolni kívánt, egyes beépítésre került elemek (ajtó, ablak, tetőcserép, térburkolat, stb.) mérete/minősége/típusa megváltozott a tervezetthez képest, vagy
  • önálló változás bejelentés keretében bejelentésre került a kifizetési igényléssel érintett projektelem műszaki, szakmai tartalmának esetleges csökkenése (a Módosított tételek indoklása, NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL, új vagy módosított árajánlatos tétel esetén 3 új árajánlat csatolásával).
    Ezekben az esetekben különösen figyelni kell arra, hogy a kifizetési igénylésben a ténylegesen megvalósult költségtételre vonatkozó igazoló, alátámasztó dokumentumok kerüljenek benyújtásra és ne automatikusan a támogatási kérelemben tervezett tételek szerepeljenek a dokumentumokban.

Amennyiben a Kincstár, mint kifizető ügynökség által végzett helyszíni vizsgálat korábban már lezárt, a támogatás kifizetésével zárult kifizetési igénylésnél eltérést tár fel a helyszínen ellenőrzött beruházás és a dokumentumokban foglalt adatok között a támogatói okiratban jóváhagyott projekthez és/vagy a kifizetési igénylésben a támogatáshoz kapcsolódóan benyújtott dokumentumokhoz képest, akkor a Kincstárnak vizsgálnia kell, hogy az eltérésekkel összefüggésben megvalósult-e a támogatás jogosulatlan igénybevétele, ami szabálytalanság megállapítását vonhatja maga után.

Kérjük, hogy a fentiek szerint kellő körültekintéssel és gondossággal járjanak el a kifizetési igénylések benyújtásakor.

forrás: www.mvh.allamkicstar.gov.hu

Nyomtatás

EMVA IH közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 2018. november 29-én hatályba lépett módosítása mentesíti a közbeszerzési eljárása lefolytatási kötelezettségük alól azon támogatást igénylőket, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy a korábbi negyvenmillió forint összegű limithez képest - szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt , - építési beruházás esetén háromszázmillió forintot meg nem haladó mértékben határoz meg támogatni.

A közlemény lentebb olvasható:

Nyomtatás

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal ¬- ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Nyomtatás

Tájékoztatás kifizetési igénylés elutasítása utáni lehetőségekről

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások kapcsán támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek által benyújtott időközi (vagyis nem utolsó/záró) kifizetési igénylések feldolgozása során számos esetben előfordul, hogy a hiánypótlást követően is marad a kifizetési igénylésben olyan hiányosság és/vagy hiba és/vagy ellentmondás, amelynek megoldása, illetve feloldása tekintetében a jogszabály által biztosított korlátozott további egyeztetési lehetőség – amellett, hogy akár jelentősen meghosszabbíthatja a kifizetési igénylés elbírálásának időtartamát, – nem vezet eredményre, ezért elutasításra kell, hogy kerüljön a kifizetési igénylés.