Nyomtatás

Pályázati felhívás vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010.

- .

Megjelent a falunapi rendezvények szervezésére kiírt pályázat. A pályázatok beadási határideje 2010. február 26. Részletek és feltételek az alábbi felhívásban!
Információs napok február 8-12.!

img_0217.jpgA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM), mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező nonprofit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.

(A teljes pályázati kiírás a cikk alatt csatolva található!)

Minden pályázni szándékozó érdeklődőt szeretettel várunk a "Falunap 2010 információs napokon: február 8-12." !

A pályázat célja:

Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:
• a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
• identitásukat, a kistérségi vagy térségi együttműködéseket, a közösségi élmény és összetartozás erősítését, a település megtartóerejének növelését;
• a korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
• a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését;
• az ÚMVP széleskörű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését, valamint
• a térségben élő, az ÚMVP pályázatain nyertesek tevékenységeinek, terveinek bemutatását.

A pályázat tárgya:

Pályázni lehet minden, az adott települési önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet, magánszemély, települési összefogás által, önállóan illetve több település együttműködésében megvalósítandó hagyományőrző vagy hagyományteremtő, kulturális, zenei, népzenei művészeti, szakmai és szórakoztató rendezvénnyel (pl. fesztiválok, művészeti, gasztronómiai, kulturális napok, falunapok, szemináriumok stb.).
A rendezvények időtartama nincs megkötve, pályázni lehet akár egy, akár többnapos eseménysorozattal. Költségtérítés azonban csak egy napra, többnapos rendezvény esetében csak az egyik (a pályázó által választott és megjelölt) napra nyerhető!

A pályázat időbeli hatálya:

Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan rendezvénnyel lehet, amely 2010. május 15. és 2010. december 31. között valósul meg.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet mindazon településeken működő önkormányzat (települési és kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, azonos térségben lévő települések alkalmi együttműködése stb.), önkormányzati intézmény, nonprofit szervezet(civil szervezetek alkalmi együttműködése), amely az ÚMVP hatálya alá tartozó településeken kíván programot rendezni, továbbá e településeken állandó lakhellyel rendelkező magánszemély.
A rendezvények csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók!

Kommunikációs és egyéb kötelezettségek
:

A rendezvényeken minden esetben – a rendezvény helyszínének kiemelt pontján – biztosítani kell az ÚMVP információs standjának/sátrának és az ÚMVP arculati eszközeinek elhelyezését.

A rendezvény meghirdetésénél és utókommunikációjánál minden esetben fel kell tüntetni, hogy az ÚMVP által támogatott esemény.

A Támogató által meghatározott formában kötelező megjeleníteni a nyertes pályázó rendelkezésére bocsátott, a www.umvp.eu honlapról letölthető arculati elemeket (ÚMVP logó, EU logó és a következő mondat: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa!)

A Támogató a pályázó által összeállított rendezvény-koncepció (program) tekintetében a résztvevők tartalmas időtöltésének biztosítását várja el.

A rendezvényen (annak jellegétől függően) biztosítani kell a vendéglátás (gasztronómia) alapvető feltételeit is. A pályázónak törekednie kell arra, hogy ennek körében a tájspecifikus, illetve hagyományos vidéki formák és kínálat is megjelenjen.

Az elnyerhető költségtérítés formája és mértéke:


A pályázat keretében a rendezvény lebonyolításához 500 000 forint + ÁFA összegű – utófinanszírozásban történő – költségviselés, valamint a Támogató aktuális kínálatából – a rendező által kiválasztott műfajú – 25 perces kulturális műsor nyerhető el.

A rendezvényekhez elnyert költségek pályázatban megjelölt céloknak megfelelő felhasználásáról, valamint az ÚMVP arculat helyes megjelenítéséről a Támogató által kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes MERLIN Communications Magyarország Kft. (továbbiakban: Közreműködő) gondoskodik. A nyerteseknek írásbeli nyilatkozatban (Megállapodás, 3. sz. melléklet) vállalniuk kell a Támogatóval és a Közreműködővel való szoros szakmai együttműködést. A költségek kiegyenlítését a Támogató a Közreműködő útján biztosítja.

A nyertes pályázó a rendezvényről tartalmi (4. sz. melléklet), ill. pénzügyi beszámolót készít. Ezek hiányában a költségviselés nem folyósítható.

A pályázatok benyújtása:

A pályázatokat a meghirdetés napjától 2010. február 26. napjáig lehet beadni. A beadási határidő tekintetében a postai ajánlott küldemény feladásának dátuma (legkésőbb 2010. február 26. 24:00 óra), vagy a személyes benyújtás időpontja (legkésőbb 2010. február 26. 14:00 óra) az irányadó.

A pályázatok teljes anyagát az alábbiakban megadott módon címezve, 1 eredeti és 2 másolati példányban, továbbá 2 darab elektronikus adathordozón (CD, DVD stb.) postai úton kell megküldeni vagy személyesen lehet benyújtani.

Címzett: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrár-vidékfejlesztési Főosztály
Vidékfejlesztési Osztály
1840 Budapest, 4.

Személyes benyújtás helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A borítékra rá kell írni:
• a rendezvény címét
• és az „ÚMVP vidéki rendezvények 2010” – feliratot.

A pályázattal kapcsolatos további követelmények, információk:

Egy pályázó csak egy rendezvénytervvel pályázhat.

Jelen pályázat keretében nem támogatható az a rendezvény, amely az ÚMVP keretében támogatásban részesül.

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdésekre a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kapható további információ.

Pályázati döntés, az eredmények kihirdetése:

A pályázatok egy alkalommal kerülnek elbírálásra. A pályázati döntés a Bíráló Bizottság tagjai által megállapított sorrenden alapul, a rendelkezésre álló keretösszeg eléréséig. A beadott pályázatokkal kapcsolatos döntésről a Bíráló Bizottság legkésőbb 2010. március 16. napjáig a Támogató (www.fvm.gov.hu), az ÚMVP (www.umvp.eu ) és az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (www.vkszi.hu ) honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázókat.

Részletek és a kötelezően kitöltendő anyagok a cikk alatti csatolmányban találhatók!

Kapcsolódó tartalmak:
"Jogosult vagyok-e támogatásra?"
Falunap 2010 információs napok/ február 8-12 .
Kapcsolódó fórum témák:
Falunap 2010

A Pályázati felhívás teljes szövege

225 KB

msword

Letöltés

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

220.5 KB

msword

Letöltés

1. sz. melléklet - Pályázati adatlap

219.5 KB

msword

Letöltés

2. sz. melléklet -A rendezvény programja

104 KB

msword

Letöltés

3. sz. melléklet - Megállapodás

222 KB

msword

Letöltés

4. sz. melléklet - Beszámoló

161 KB

msword

Letöltés